Sizin için seçtiklerimiz

Bayan msn nickleri
Sitemizi çok sayıda bayan internet kullancısı ziyaret etmekte, bir çok konumuzda onlara da yer vermekteyiz.
http://guzel-msn-nickleri.blogspot.com/
Karizma msn nickleri
Msn'de avatarları düşündüğümüz de nickiniz de bizce karizmatik olmalı.
http://www.ziynet.net/
Asil msn nickleri
Bir Msn kullanıcısı olmak bize göre daima bir asillik belirtir, bunu sizde düşünmelisiniz.
http://www.komple.org/

Etkileyici msn nickleri

......... , . - . - , _ , .......
......... ) ` - . .> `( .......
........ / . . . .`\ . . \ ........
........ |. . . . . |. . .| ........
......... \ . . . ./ . ./ .........
........... `*****=(\ /.*****=` ........
............. `-;`.- ............
............... `)| ... , ........
................ || _.-| ........
............. ,_|| \_,/ ........
....... , ..... \|| . .............
....... |\ |\ ,. ||/ .............
.... ,..\` | /|.,|Y\, ............
..... -...-._..\||/ .............
......... >_.-`Y| ..............
.............. ,_|| ...............
................ \|| ...........


´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´ ´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´ ´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´ ¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶ ¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´ ´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´ ´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶ ¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´ ´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶ ¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶ ¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
.....................IMIm....,mIM
.....................,MI:IM,mIMm
..........IMmm,....,IM::::IM::IM,.... ......,m
.............IMMIMMIMm::IM:::::IM\*****== mm.,mIM
....__......,mIM::::::MIM:::::::IM:::: mIMIM
.,mMIMIMIIMIMM::::::::mM::::::::IMIMIM IMMM
IMM:::::::::IMM::::::M::::::::IIM::::: ::MM,
.IMM::::::::::MM:::M:::::::IM:::::::: :::IM,
....IMm::::::::IMMM:::::::IM::::::::: ::::IM,
......Mm:::::::::IM::::::MM:::::::::: ::::::IM,
.......IM:::::::::IM::::::MM:::::::::: ::::::::IM,
........MM::::::::IM:::::::IM::::::::: :::::::::IM
........IM::::::::IM:::::::IM:::::::: :::::::::IM;.
.........IM::::::::MM::::::::IM:::::: ::::mmmIMMMMMMMm,.
...........IM::::::::IM:::::::IM::::mI MIMM\\.....IMMMM
...........IM::::::::IM::::::mIMIMM\ ...........,mM...M
............IMm:::::::IM::::IIMM..... ........,mMM
............IMMIMIMMIMM::IMM........ _.,mMMMMM
.............,IM.....IMIM.......,mM MMMMMMM
...........,IM........,IMM......,mMMM MMMMMM
..........IM.......,mIIMM,......mMMMMM MMMMM
.........,M..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMM MMMM
.........IM.,IMI\........\IIMMMMMMM MMMM
........;IMIM..................\IMMM MMMM
........\.........................IM MMMM
..................................... IMMM
...................................... IMM,
...................................... .IMM
...................................... ..MM,
...................................... ...IMM,..............______...__
........................______........ ...IMM__.........mIMMIMMIMMIMMIMM,
....................,mIMMIMMIMM,.,mIMM ,...IMM\.....,mIM........IM,..M,
.................,IMMM.......IMM..M ,..IMM......,IM........./.:;IM..M,
................mIM......../..:IM..M M..MM,....,M......./..;mIMIMIM,.M
..............,IM......./....:;,IMIMI MMM..IMM...,M...../..:mIM\...IM,:M
.............,IM....../....:;,mIM..` IMM.IMM...IM...../..mM.........IMI
............,IM....../....:;,mIM..... .IMMMMM...MM,.../.,mM............M
............IM...../....;,mIM....... ...IIMMM.,IMIM,.,IM
............IM...../....,mIM......... .....IMMMMMMM.\
............`IM,.../.;,mIM........... ......IIMMM
.............IMI,./,mIM............. ....__IMMM....((`’-”``””-’`))......
.......” (o _ o) ”.........
.........” ( 0 ) ” ..........
....._’-.._’*****=’_..-’_.......
/`;#’#’#.-.#’#’#;`\..
\_))#.#. #.#((_/..
..#.#.#.#.#.#.#.#...
...’#.#.CANIM#.#’....
..... ’#.#.#.#.#’........
.....\ \’#.#.#’/ /_........
(((___) ’#’ (___)))....


_____0_____0_____0_____________0______ 0____
______0___0______0_____________0______ 0____
_______0_0_______0_____________0000000 _____
________0________000000________00_____ _____
________0________0_____________0__0___ _____
________0________0_____________0____0_ _____
________0________000000000_____0_____0 _____
______________________________________ _____

_____________0_0______________0_0___ ____________________
__0_____0__0_____0__000000__0_____0__0 0_____0__0000000__
___0___0___0_____0______0___0_____0__0 _0____0__0________
____0_0____0_____0_____0____0_____0__0 __0___0__0________
_____0_____0_____0____0_____0_____0__0 ___0__0__00000____
_____0_____0_____0___0______0_____0__0 ____0_0__0________
_____0______00000___000000___00000___0 _____00__0000000__
______________________________________ __________________

____________________________________ _________0___________
___000000___0000000__0________0_______ ____0______00000___
__0______0__0________0________00______ ___00__0__0_____0__
__0_________0________0________0_0_____ __0_0__0__0________
__0___0000__00000____0________0__0____ _0__0__0___00000___
__0______0__0________0________0___0___ 0___0__0________0__
__0______0__0________0________0____0_0 ____0__0__0_____0__
___000000___0000000__0000000__0_____0_ ____0__0___00000___
______________________________________ _____________0_____

__________________________
___00000000___00______0___
___0__________0_0_____0___
___0__________0__0____0___
___000000_____0___0___0___
___0__________0____0__0___
___0__________0_____0_0___
___00000000___0______00___
__________________________

etkileyici msn nickleri

0 yorum: