Sizin için seçtiklerimiz

Bayan msn nickleri
Sitemizi çok sayıda bayan internet kullancısı ziyaret etmekte, bir çok konumuzda onlara da yer vermekteyiz.
http://guzel-msn-nickleri.blogspot.com/
Karizma msn nickleri
Msn'de avatarları düşündüğümüz de nickiniz de bizce karizmatik olmalı.
http://www.ziynet.net/
Asil msn nickleri
Bir Msn kullanıcısı olmak bize göre daima bir asillik belirtir, bunu sizde düşünmelisiniz.
http://www.komple.org/

Cok Sekilli Nickler

...................*..*..*................*..*..*
................*........... .*.......*.............*
..............*..................*..*............. ....*
..............*................................... ....*
...............*.........................*..*..... .*..*
..................*...................*.......*..* ......*
....................*.................*......*.... ......*
........................*................**....... ....*
..............................*........*....*..... *
...................................*...........*........{@}*{@}*{@}.@.@.*...................
...*{@}*{@}*{@}*{@}@*@.............
.*@..{@}*{@}*{@}*{@}.*@.............
.;.@;.@.*.@.*.@*;;;{@}*;.@...............
.......@.*..*\.\.{@}././*..*.@..................
.............._.\.\.\.|./././._.......................
.........../......\.\.Y././.....\.......................
...........(........*****=(..)*****=.......)...... ................
..............\___./.(.(\.___/.......................
...................\.).).)........................ .........


..............(...(`.-``'´´-.´)...)..........
..............)......--.......--....(...........
............./......(o..._...o)....\..........
.............\.........(..0..)......./..........
..........__.`.-._...'*****='.._.-.´.__.......
......./.......'#.'#.,.--.,.#'.#.'.......\.....
.......\__))..........'#'......... ((__/.....
__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
_________xxxxxxxxxxxx
___________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxxx
______________xxx
______________xx
___*_*_*_*_______*_*_*_*_
_*____./(.___*___*_________*
* ____.//\\.____ * ___________*
*____.//....)_.-""-._,.-""-._______*
*____.\\.^,.'_......_.\......).______*
_*_____./ ./O\.../O\.\..../._____ *
__*____.\ .\_/....\_/..\_/._____*
____*___.\......._....../._____ *
______*__(..._):...).___ *
________* `._.-._,´._ *
__________ *.`-'. _ *
_____________*_*


......... \\ ///..........
.........( @ @ ).........
....o00o .(_).o00o. ..
....../ l~
...../..l
.....\_l~
......l_l
......l_l
......l_l
......l_l
......l_l
......l_l
./l...l_l
.\ \_l_l_/ l
..\...llll.../
../...llll...\
./....llll,.o.\
.l....TT..o.l
..\______/


22882222888888888222228888882_ __________ 888288882288822288882222222888 2_________ 228882288822288882228888888888 882_______ 882222882288888222888888882222 8888______ 222888828888222888822882222282 2228882___ 288822228282222882282222888822 88888888__ 882882888882288828882888822228 8228288882 228288882222822282828222222222 2222288222 882888828228228828888828888288 8882228228 2288882822822882888222________ ____228822 88882888288888288222_2________ __2__22228 28888822822822282222__________ ____2_2828 8822222882822228222___________ _______288 8288828822822888222___________ ________28 888222822882288_222___________ ______2__8 82822822222288__2_____________ _____222_8 8882882288288288882___________ ___2__2__8 822882282288______88882_______ _________8 282822882882_________2282_____ ______2228 22282222282__288882___________ ___2888282 228222222228828888282_________ _______28_ 8282822222282_828___2_________ 288828882_ 222222882_________288_______22 _888_288__ 8222888____________________22_ _22_2888__ 828888_________________2___22_ _____2882_ 88822_______________________2_ __22_2822_ 88222_______________________2_ _____8882_ 8822________________________2_ _____8882_ 822_______________222222____2_ _____8828_ 2______________2__2__________2 _____8828_ 2_____________________________ ____82828_ 2_____________________22_222__ __8888228_ 2__________22____________222__ _88228282_ 2___________2822____22___22___ 88228__2__ 2______________2222____282__88 8888_22_28 22________________2888822__888 88882882_2 2_22______________________8882 22288____2 ____2____________________88222 88888882__ _____22_________________882888 8888888888 ________2______________8828888 8222828888 ______________________88222222 8888822222çok şekilli nickler

0 yorum: